Zváranie - opravy prasklín na ťažkých strojoch, mechanizmoch a špeciálnych zariadeniach. Nedeštruktívne skúšanie (NDT)zdravotechnika, zváranie, potrubie, konštrukcieZváranie - opravy prasklín na ťažkých strojoch, mechanizmoch a špeciálnych zariadeniach. Nedeštruktívne skúšanie (NDT)Montáž podtlakového odvodnenia striech a zdravotechnika, potrubných systémov, oceľových konštrukcií.

 

AIO tech, s.r.o.

 

Mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je trvalé zabezpečenie vysokej miery spokojnosti zákazníkov.
Cestou k jeho napĺňaniu je dôsledné plnenie kvalitatívnych, environmentálnych a bezpečnostných požiadaviek jednotlivých dodávok a realizácií.

Aplikácie GEBERIT

Montáž systémov na odvodnenie striech.
Dodávka a montáž vnútorných a vonkajších rozvodov.
Potrubné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie.
ZTI

Zváračské práce

Činnosť medzinárodného zváračského inžiniera (IWE)
Zváranie metódami : 111,135, 141
Zváranie plastov - Elektrofúzne, Horúcim telesom

Špeciálne opravy

Opravy prasklín a mechanického poškodenia ťažkých mechanizmov, strojov a špeciálnych zariadení.
Modifikácie ťažkých mechanizmov a špeciálnych zariadení.

Nedeštruktívne skúšanie

Nedeštruktívne testovanie (NDT- angl. Non Destructive Testing).
PT - kapilárna skúška
VT - vizuálna skúška
MT - magnetická prášková metóda
HT - meranie tvrdosti
Meranie hrúbok ultrazvukom