Referencie

HT Design
Dodávka a montáž odvodňovacieho systému striech
Nový výrobný závod Neografia, Martin
Montáž podtlakového odvodnenie strechy
Bytový dom, Konevova, Martin
Podtlakové odvodenie strechy
AVION IKEA Bratislava
Dodávka a montáž odvodňovacieho systému striech
RUDOS Ružomberok, s.r.o.
Dodávka a montáž odvodňovacieho systému strechy
BAUM SK, s.r.o – Autosalón VW Rosinská Žilina
Dodávka a montáž odvodňovacieho systému striech
Obchodné centrum RAJEC
Podtlakové odvodnenie strechy
NEO ZÓNA, NAY Elektrodom - Spišská Nová Ves
Montáž podtlakového odvodnenie strechy
ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom
Údržba a servis sanitárnych zariadení
Materská škola, Chlumeckého 12, Bratislava
Zdravotechnické inštalácie - 3 etapy
Environ servis s.r.o. - SLOVNAFT Horný Hričov
Rekonštrukcia stanoviska transformátorov a VN rozvodne
INA Kysuce
Nová vstupná trafostanica a rozvody 22 kV (zemné práce,vytvorenie elektrokanála s chráničkami, oplotenie)
Železiarne Podbrezová
Zváračské práce (modifikácie a opravy veľkokapacitných kontajnerov, opravy prasklín ťažkých strojov a zariadení)
KUHN Servis, s.r.o.
Zváračské práce (opravy prasklín na strojoch KOMATSU)
Novostavba Farského kostola TLMAČE
Anhydridový poter a pokládka nadrozmernej dlažby 1200x1200x20 mm
Výrobná hala Scheidt & Bachmann Žilina
Dodávka a montáž odvodňovacieho systému striech
VETROPACK Nemšová
Rekonštrukcia VN a NN rozvodne
Slovenské pramene a žriedla - Budiš
Dodávka a montáž odvodňovacieho systému strechy
Slovenská akadémia vied
Výroba a montáž oceľovej konštrukcie, montáž fotovoltaických panelov na streche experimentálnej haly a vytvorenie chladiaceho-vykurovacieho stropu
EUSTREAM - kompresorová stanica Veľké Zlievce
Demontáž, presun a montáž náhradného zdroja elektr. energie s vytvorením nového naftového hospodárstva
Mondi SCP,a.s.
Údržba zariadení, funkčných celkov, zváračské a montážné práce počas CZO2013
Mondi SCP,a.s.
Úprava trasy PB-35-604
BAP Nitra - Výrobná hala
Zdravotechnické inštalácie
D1 OUTLET SENEC
Dodávka a montáž odvodňovacieho systému striech
Spojená škola Sv. Vincenta de Paul
Zdravotechnické inštalácie
Senec HALA C
Potrubný rozvod pre kondenzát