Firma

Spoločnosť AIO tech, s.r.o. vznikla v roku 2009. Od začiatku svojej činnosti budujeme tím odborne zdatných, zodpovedných a flexibilných pracovníkov, ktorých profesionalita je kľúčovou devízou pre posilňovanie konkurencieschopnosti a pozície spoločnosti na trhu.
Snažíme sa sledovať nové trendy, individuálne pristupovať ku každému zákazníkovi a hľadať optimálne riešenia jeho potrieb.
Investujeme do vybavenia zariadeniami, nástrojmi a pracovnými pomôckami, kooperujeme s dodávateľmi špičkových materiálov, čo nás predurčuje zvládať aj kvalitatívne najnáročnejšie realizačné akcie.