Environ servis s.r.o. - SLOVNAFT Horný Hričov

Rekonštrukcia stanoviska transformátorov a VN rozvodne