INA Kysuce

Nová vstupná trafostanica a rozvody 22 kV (zemné práce,vytvorenie elektrokanála s chráničkami, oplotenie)