Mondi SCP,a.s.

Údržba zariadení, funkčných celkov, zváračské a montážné práce počas CZO2013