Slovenská akadémia vied

Výroba a montáž oceľovej konštrukcie, montáž fotovoltaických panelov na streche experimentálnej haly a vytvorenie chladiaceho-vykurovacieho stropu