Spojená škola Sv. Vincenta de Paul

Zdravotechnické inštalácie