Železiarne Podbrezová

Zváračské práce (modifikácie a opravy veľkokapacitných kontajnerov, opravy prasklín ťažkých strojov a zariadení)