ZŠ Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom

Údržba a servis sanitárnych zariadení